Trénink

Náš areál má ideální parametry pro tréninkovou činnost. Tréninkové programy, které organizujeme, jsou maximálně přizpůsobeny požadavkům jednotlivých skupin. Našimi klienty mohou být malé děti, mládež, dospělí začínající hráči, rekreační i výkonnostní hráči.

Nabízíme cenově přijatelnější hodiny s cvičiteli či tréninky s PRO trenérem, dle individuálních potřeb každého zájemce. Využijte tuto možnost ke zlepšení hry a naplnění Vašeho potenciálu.

Výukový program obsahuje nejen zlepšení techniky, herních dovedností a strategie hry, ale i nezbytné seznámení se s golfovou etiketou. Zájemci mohou získat tzv. „Zelenou kartu“ (dle nové terminologie: „zkouška způsobilosti hry golfu“), dle požadavků ČGF.